Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Αντιστάθμιση Κινδύνων

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Αντιστάθμιση Κινδύνων

Χρηματοοικονομικά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
6 ώρες

Περιγραφή

Το σεμινάριο «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Αντιστάθμιση Κινδύνων» καλύπτει βασικές αρχές λειτουργίας των παράγωγων προϊόντων και παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

Στόχος

Το σεμινάριο επιχειρεί μια εισαγωγική επισκόπηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων με έμφαση στα βασικά προϊόντα που διαπραγματεύονται στην Αγορά Παραγώγων. Εξετάζονται τόσο θέματα δομής και χρήσης των παραγώγων όσο και διαπραγμάτευσης σε μία οργανωμένη αγορά, αναλύοντας τη μεθόδους εκκαθάρισης και διακανονισμού. Το σεμινάριο καταλήγει σε κάποια απλά παραδείγματα στρατηγικών τόσο για αντιστάθμιση κινδύνου όσο και για κερδοσκοπία με βάση διάφορες επενδυτικές προσδοκίες.

Συνοπτική Παρουσίαση

 • Βασικές αρχές παράγωγων προϊόντων
 • Προθεσμιακά Χρηματιστηριακά παράγωγα
 • Ανάλυση και δημιουργία καμπύλης απόδοσης
 • Επιτοκιακά Παράγωγα
 • Συναλλαγματικά Παράγωγα
 • Αντιστάθμιση επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου
 • Έννοια των παράγωγων δικαιωμάτων
 • Ανάλυση προϊόντων επιτοκιακών δικαιωμάτων

Απευθύνεται

 • Εταιρίες, Εταιρίες χρηματοδότησης και διαχειριστές επενδύσεων
 • Ορκωτούς λογιστές, ελεγκτές και προσωπικό πληροφορικής
 • Συμβούλους

Ονοματεπώνυμο (*)

Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Περιοχή (*)

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά