Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, από το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις αναγνωρισμένες σπουδές του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ:

  • Το κρατικό δίπλωμα του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ κατοχυρώνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα επαγγελματικά δικαιώματα των σπουδαστών του, εφόσον οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν ότι κάθε επαγγελματίας για την άσκηση του επαγγέλματος του θα πρέπει να διαθέτει αναγνωρισμένο δίπλωμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε.
  • Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01) με δυνατότητα μοριοδότησης 150 μονάδων (Αρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).
  • Το δίπλωμα του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ απονέμεται μετά από τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των ΙΕΚ της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, τόσο κατά το θεωρητικό όσο και κατά το πρακτικό μέρος.

Το Κρατικό Δίπλωμα του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ σου προσφέρει Αναγνωρισμένες Σπουδές σε τομείς που θα σου εξασφαλίσουν επαγγελματική αποκατάσταση!

 

Αναγνωρισμένες Σπουδές