Μαθήματα

Tourist Entertainer (Εμψυχωτής Τουρισμού)

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ως εξειδικευμένη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων προσφέρει ένα ταχύρρυθμο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ειδικότητα Tourist Entertainer (Εμψυχωτής Τουρισμού). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο νέο που επιθυμεί να εργαστεί άμεσα στον κλάδο του Τουρισμού ως Υπεύθυνος Ψυχαγωγικών και Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων σε μεγάλα ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύματα. Περιγραφή ειδικότητας Σκοπός του προγράμματος […]

Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

Περιγραφή ειδικότητας: Ο «Γραμματέας Ανωτέρων και Ανώτατων Στελεχών» ή Γραμματέας Διεύθυνσης, είναι το  απαραίτητο, εξειδικευμένο στέλεχος μίας επιχείρησης, το οποίο διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για τη σωστή λειτουργία και οργάνωση των διευθυντικών γραφείων. Αποτελεί ένα από τα πιο απαραίτητα στελέχη μιας επιχείρησης, καθώς συμβάλλει καταλυτικά στη σωστή λειτουργία και την οργάνωση της. Η […]

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

Περιγραφή Eιδικότητας: Το «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών λογισμικών. Στις επαγγελματικές του αρμοδιότητες είναι η εφαρμογή της Γενικής Λογιστική, Λογιστικής Εταιρειών, Λογιστικής Κόστους καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής με σκοπό την σωστή […]

Page 1 of 1812345...10...Last »