Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού

Τομέας Τουρισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
2 χρόνια
Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι μια πρωτοποριακή ιδιωτική σχολή με ειδίκευση στις διοικητικές ειδικότητες 
και εξειδίκευση στον τομέα του τουρισμού. Πρόκειται για ειδικότητες με μεγάλη και διαρκή ζήτηση, 
ευελιξία στις θέσεις και στους κλάδους εργασίας και προοπτική. 
Η εξειδίκευση τους στον τουριστικό κλάδο τις κάνει ακόμη πιο περιζήτητες & τους δίνει διαστάσεις διεθνούς εμβέλειας.

Περιγραφή Ειδικότητας

Το πρόγραμμα τουριστικών σπουδών της ειδικότητας ΙΕΚ Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μαθήματα, που θα προετοιμάσουν τους σπουδαστές του να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρία, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ παρέχει στους σπουδαστές του ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων που συνδυάζει άριστα τη θεωρητική και τη πρακτική κατάρτιση.

Δείτε εδώ 6+1 Λόγοι να επιλέξετε σπουδές στο ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

ιεκ αθηνα

Μια ακόμη πρωτιά των σπουδαστών τουριστικών επαγγελμάτων του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  είναι η δυνατότητα τους να πάρουν εξειδίκευση στον Ιατρικό Τουρισμό, ένα κλάδο με άνθιση και προοπτικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ διακρίνεται :

 • Για την εκπαιδευτική της πρωτιά, το Campus στη Σαντορίνη. Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι η 1η & ΜΟΝΑΔΙΚΗ σχολή τουριστικών επαγγελμάτων που εισήγαγε το θεσμό του Campus (βιωματικό εκπαιδευτικό ταξίδι) με τεράστια επιτυχία Δωρεάν για ΟΛΟΥΣ τους σπουδαστές του
 • Ως Μοναδικός διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός Φορέας του Ιατρικού Τουρισμού (Medical Tourism Coordinators / Facilitators)
 • Για το Αργυρό Βραβείο Καινοτομίας Tourism Awards 2016 στα Προγράμματα Εκπαίδευσης & Εξειδίκευσης, Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας
 • Τις συνεργασίες της με Ενώσεις Ξενοδόχων και Αξιόπιστες εταιρείες του τουριστικού κλάδου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού», του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Επίσης, ως μια από τις διακριμένες Τουριστικές σχολές, το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, δίνει  τη δυνατότητα, στους σπουδαστές της, να εξειδικευτούν και στο Τουριστικό Μάρκετινγκ αποκτώντας επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ , οι σπουδαστές θα μπορούν να υποστηρίζουν  τόσο τη διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης (τουριστικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, επισιτιστικές επιχειρήσεις κ.ά.) και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, τη διοίκηση οργάνωση και διαχείριση ανθρωπίνων και λοιπών πόρων. Επίσης να ερευνούν, εντοπίζουν και λύνουν  οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων.

 

Μαθήματα

Μια ακόμη πρωτιά των σπουδαστών τουριστικών επαγγελμάτων του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  είναι η δυνατότητα τους να πάρουν εξειδίκευση στον Ιατρικό Τουρισμό, ένα κλάδο με άνθιση και προοπτικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 • ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD), ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ (EXCEL), ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (POWERPOINT), ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ – ΈΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (ΠΑΚΕΤΟ), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (FRONT/BACK OFFICE)

 

Δίπλωμα

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  αποτελεί ένα αξιόπιστο Ιδιωτικό ΙΕΚ (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) με Κρατική Αναγνώριση και Πιστοποίηση  από το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Γονείς και Σπουδαστές επιλέγουν το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ γιατί γνωρίζουν ότι η εκπαίδευση βασίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα που στηρίζονται περισσότερο στην μάθηση μέσα από την πρακτική άσκηση και λιγότερο στη θεωρία.

Η σύγχρονη εκπαίδευση που εφαρμόζεται οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος Στελέχους Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού αλλά και στην γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Δίπλωμα των Σπουδαστών του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ σημαίνει ουσιαστική γνώση της ειδικότητας του Στελέχους Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού ώστε να μπορεί να εργαστεί  άμεσα με αυτοπεποίθηση και εμπειρία. 

Το Δίπλωμα της ειδικότητας  Στελέχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές είτε προέρχονται από Ιδιωτικά ΙΕΚ είτε από Δημόσια ΙΕΚ.

Για την απόκτηση του οι σπουδαστές θα πρέπει να λάβουν μέρος σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις με επιτυχή έκβαση. Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ προετοιμάζονται  άριστα ώστε να αποκτήσουν εύκολα την Κρατική Πιστοποίηση.

Όλοι οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ,  με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος του Στελέχους Διοίκησης & Οικονομίας, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες και  έχουν  τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για το διορισμό τους  στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Η αναγνώριση των  Διπλωμάτων του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι ισότιμη με αυτά των Δημοσίων ΙΕΚ.  Το Δίπλωμα του Στελέχους Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα  και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

Εξέλιξη Σπουδών

Μετά την αποφοίτησή του ο σπουδαστής του ιδιωτικού ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, έχει  τις ακόλουθες προοπτικές εξέλιξης των σπουδών του:

Να συνεχίσει στο ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, αποκτώντας ένα δεύτερο δίπλωμα σε συναφή ειδικότητα της επιλογής του.

Να συνεχίσει  τις σπουδές του σε ιδιωτικά Κολλέγια στην Ελλάδα αλλά και σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Να παρακολουθήσει, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή ταχύρυθμα, επιμορφωτικά προγράμματα σπουδών, σεμινάρια ή μοναδικές πιστοποιήσεις στην ιδιωτική σχολή ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ προκειμένου να ενισχύσει  τις γνώσεις του  και να γίνει  πιο ανταγωνιστικός  στην αγορά εργασίας, όπως τη Διεθνή Πιστοποίηση στο χώρο του Ιατρικού Τουρισμού «Medical Tourism Facilitator».

 

Επαγγελματική Αποκατάσταση & Αρμοδιότητες

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού» μπορούν να εργαστούν σε κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, όπως:

 • Ναυτιλιακές Εταιρείες
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Τουριστικά Γραφεία & Πρακτορεία
 • Εμπορικές Εταιρίες Τουριστικών Ειδών

Οι αρμοδιότητες της ειδικότητας  Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού, είναι:

 • Ο σχεδιασμός και η καθοδήγηση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού
 • Η χρήση των γνώσεων στατιστικής, οικονομικών μαθηματικών και χρηματοοικονομικών, για την επεξεργασία και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης
 • Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση προτάσεων για την βελτίωση και την καλύτερη οργάνωση των διοικητικών ή άλλων λειτουργιών της επιχείρησης
 • Η αξιολόγηση προσφορών και η μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης
 • Η παρακολούθηση και εποπτεία των εργασιών του λογιστηρίου της επιχείρησης
 • Η εποπτεία και, ανά περίπτωση, διενέργεια ετήσιας απογραφής προϊόντων
 • Η κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων
 • Η συμμετοχή και ο συντονισμός των συμβουλίων όλων των τμημάτων της επιχείρησης.

 

Γιατί επιλέγω το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

Αναγνωρίζει και σέβεται τις ανάγκες του σπουδαστή και τον προετοιμάζει κατάλληλα για μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

Ιδανικό μαθησιακό περιβάλλον – σύγχρονες υποδομές!

Πρωτοπόρο. Η 1η και Μοναδική ιδιωτική σχολή που μπορεί και εφαρμόζει 4ημερο εκπαιδευτικό ταξίδι Δωρεάν για τους σπουδαστές της. Η εκπαιδευτική χρονιά ξεκινά με Campus στη Σαντορίνη, σε ένα από τους πιο δημοφιλής τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, δίνοντας στους σπουδαστές μας το προνόμιο να γνωρίσουν τον κλάδο του τουρισμού από τα πρώτα τους κιόλας βήματα.

Βραβευμένο με το Αργυρό Βραβείο Καινοτομίας Tourism Awards 2016 στα Προγράμματα Εκπαίδευσης & Εξειδίκευσης, Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας.

Καθηγητές με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στην ειδικότητα αλλά στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Έτσι τα μαθήματα γίνονται στηριζόμενα κυρίως στη μάθηση μέσα από την πράξη.

Συνεργασίες με αξιόπιστες επιχειρήσεις του κλάδου ώστε οι σπουδαστές να μπορούν  να επιλέξουν επιχείρηση για την πρακτική τους άσκηση.

Πιστοποιημένες Αίθουσες με σεβασμό στην ανάγκη του σπουδαστή να νοιώθει άνετα στο χώρο εκπαίδευσης.

Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή που συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της μάθησης χωρίς ο σπουδαστής να χρειάζεται ώρες θεωρητικής μελέτης στο σπίτι. 

Τα Εργαστηριακά μαθήματα,  μέσα από τις κορυφαίες συνεργασίες του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, πραγματοποιούνται σε πραγματικούς χώρους εργασίας, άρτια εξοπλισμένους ώστε οι σπουδαστές να αποκτούν πραγματική εμπειρία και εξοικείωση με το επάγγελμα. 

Προσωπικό έμπειρο ώστε να στηρίζει με φιλικότητα, αξιοπιστία και σεβασμό τους σπουδαστές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Συμμετοχή σε σεμινάρια που διευρύνουν τις γνώσεις και ενημερώνουν τους σπουδαστές για τις σύγχρονες τάσεις της ειδικότητας τους.

Εύκολη πρόσβαση,  στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο σταθμό μετρό του Αγ. Ιωάννη

Οι Εγκαταστάσεις και οι Αίθουσες  ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι προσβάσιμες και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

 

Κορυφαίες Συνεργασίες

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, έχοντας ως βασικό του στόχο την επιτυχημένη ένταξη των σπουδαστών του στην αγορά εργασίας, συνεργάζεται  με  αξιόπιστες  επιχειρήσεις και οργανισμούς.  Οι κορυφαίες συνεργασίες του ιδιωτικού ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ εξασφαλίζουν στους σπουδαστές του την ομαλή ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης αλλά και την ευκαιρία εργασίας μετά την απόκτηση του Διπλώματος «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού».

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Το Δίπλωμα «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού» χορηγείται μετά την επιτυχή αποφοίτηση των σπουδαστών.  Είναι Κρατικό, εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 – Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α), δίνοντας  έτσι  τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Επιπλέον, είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του  ΙΕΚ  ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Για όλους του Υποψήφιους Σπουδαστές  χρειάζονται:

 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις) (αφορά Έλληνες Υπηκόους) ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) (αφορά  Αλλοδαπούς Υπηκόους με ελληνικό ή ξένο τίτλο σπουδών)
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας

Επιπλέον Δικαιολογητικά για  Αλλοδαπούς  Υπηκόους, με Ελληνικό Τίτλο Σπουδών:

 • Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της

Επιπλέον Δικαιολογητικά για Αλλοδαπούς Υπηκόους, με Ξένο Τίτλο Σπουδών:

 • Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, μεταφρασμένο από το υπουργείο Εξωτερικών, ισότιμο (τεχνολογικής κατεύθυνσης) και αντίστοιχο (θεωρητικής εκπαίδευσης) με το ελληνικό
 • Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

 

Δίδακτρα ΙΕΚ

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα των σπουδών στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη κάθε ανθρώπου, έχει προσαρμόσει τα Δίδακτρα όλων των Ειδικοτήτων του σε επίπεδα στα οποία όλοι οι σπουδαστές του να μπορούν να ανταποκριθούν.

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ εφαρμόζει  πολιτικές Επιδοτήσεων και Υποτροφιών για να στηρίξει  τους σπουδαστές του.

Τα προσιτά Δίδακτρα του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ συνδυάζονται απόλυτα με την  υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που παρέχει, γιατί ο στόχος του παραμένει ένας: η Άριστη Επαγγελματική Αποκατάσταση των Σπουδαστών του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δίδακτρα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9029780 ή να μας επισκεφτείτε στο Νέο Κόσμο, Κασομούλη 108, πρώτος όροφος, ακριβώς δίπλα στη στάση Μετρό «Αγ. Ιωάννης».

Για να μάθεις όλα τα Μοναδικά Προνόμια που μπορείς να εξασφαλίσεις ως σπουδαστής του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ μπορείς να
· Επικοινωνήσεις μαζί μας τηλεφωνικώς στο 210 9029780
· Να μας επισκεφτείς Κασομούλη 108, Αθήνα, δίπλα στο μετρό Αγ. Ιωάννη
· Να μας στείλεις φόρμα επικοινωνίας ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου

Ονοματεπώνυμο (*)

Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

   Αποδέχομαι τα στοιχεία μου να διατηρηθούν από τη Νέα Γνώση. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων