Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ_ΑΝΩΤΕΡΩΝ_ΚΑΙ_ΑΝΩΤΑΤΩΝ_ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι μια πρωτοποριακή ιδιωτική σχολή με ειδίκευση στις διοικητικές ειδικότητες 
και εξειδίκευση στον τομέα του τουρισμού. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές ως Γραμματέας Διεύθυνσης, στο ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, 
θα έχετε γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για άμεση πρόσληψη στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Περιγραφή ειδικότητας

Ο «Γραμματέας Ανωτέρων και Ανώτατων Στελεχών» ή Γραμματέας Διεύθυνσης, είναι το  απαραίτητο, εξειδικευμένο στέλεχος μίας επιχείρησης, το οποίο διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για τη σωστή λειτουργία και οργάνωση των διευθυντικών γραφείων. Αποτελεί ένα από τα πιο απαραίτητα στελέχη μιας επιχείρησης, καθώς συμβάλλει καταλυτικά στη σωστή λειτουργία και την οργάνωση της.

Το ιδιωτικό ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες  σχολές γραμματέων με ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει άριστα τη θεωρητική και τη πρακτική κατάρτιση.  Το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας ΙΕΚ Γραμματέας Διεύθυνσης   περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μαθήματα που θα προετοιμάσουν τους σπουδαστές του να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρία, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Δείτε εδώ 6+1 Λόγοι να επιλέξετε σπουδές στο ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

Η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ διακρίνεται :

 • Για την εκπαιδευτική της πρωτιά, το Campus στη Σαντορίνη. Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι η 1η & ΜΟΝΑΔΙΚΗ σχολή τουριστικών επαγγελμάτων που εισήγαγε το θεσμό του Campus (βιωματικό εκπαιδευτικό ταξίδι) με τεράστια επιτυχία Δωρεάν για ΟΛΟΥΣ τους σπουδαστές του
 • Ως Μοναδικός διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός Φορέας του Ιατρικού Τουρισμού (Medical Tourism Coordinators / Facilitators)
 • Για το Αργυρό Βραβείο Καινοτομίας Tourism Awards 2016 στα Προγράμματα Εκπαίδευσης & Εξειδίκευσης, Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας
 • Τις συνεργασίες της με Ενώσεις Ξενοδόχων και Αξιόπιστες εταιρείες του τουριστικού κλάδου

Η ραγδαία εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας σε συνδυασμό με την αύξηση των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων δημιούργησαν την ανάγκη για άρτια καταρτισμένους γραμματείς με γνώσεις, λογιστικής, πληροφορικής, οικονομικών, δημοσίων σχέσεων, ξένων γλωσσών κ.λ.π κάνοντας έτσι τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου ιδιαίτερα περιζήτητους.

Ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά του επαγγέλματος είναι ότι η συγκεκριμένη θέση μπορεί να εξασφαλίζει εργασία σε μακροπρόθεσμη βάση καθώς και το ότι έχει απορρόφηση από όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.

 

Μαθήματα:

Τα μαθήματα της ειδικότητας ΙΕΚ Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών είναι επιλεγμένα και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σκοπό έχουν να παρέχουν στους σπουδαστές όλη τη γνώση και τις ικανότητες ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στο ρόλο τους.

 • Πρακτική Γραμματείας
 • Δακτυλογραφία Ι και ΙΙ
 • Αγγλική Οικονομική και Διοικητική Ορολογία & Αλληλογραφία
 • Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
 • Γραμματεία Διεύθυνσης
 • Δίκαιο I και ΙΙ
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Αρχές Πολιτικής Οικονομίας
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ
 • Στατιστική Ι και ΙΙ
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • Δημόσιες Σχέσεις και Marketing
 • Δεοντολογία Επαγγέλματος
 • Γενική Λογιστική Ι και ΙΙ
 • Φορολογική Νομοθεσία

Δίπλωμα

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  ένα αξιόπιστο Ιδιωτικό ΙΕΚ (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) με Κρατική Αναγνώριση και Πιστοποίηση  από το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Γονείς και Σπουδαστές επιλέγουν το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ γιατί γνωρίζουν ότι η εκπαίδευση βασίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα που στηρίζονται περισσότερο στην μάθηση μέσα από την πρακτική άσκηση και λιγότερο στη θεωρία.

Η σύγχρονη εκπαίδευση που εφαρμόζεται οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών αλλά και στην γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Δίπλωμα των Σπουδαστών του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ σημαίνει ουσιαστική γνώση της ειδικότητας του Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών ώστε να μπορεί να εργαστεί  άμεσα με αυτοπεποίθηση και εμπειρία. 

Το Δίπλωμα της ειδικότητας   Γραμματέας Διεύθυνσης  απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές είτε προέρχονται από Ιδιωτικά ΙΕΚ είτε από Δημόσια ΙΕΚ.

Για την απόκτηση του οι σπουδαστές θα πρέπει να λάβουν μέρος σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις με επιτυχή έκβαση. Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ προετοιμάζονται  άριστα ώστε να αποκτήσουν εύκολα την Κρατική Πιστοποίηση.

Όλοι οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ,  με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος  Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες και  έχουν  τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για το διορισμό τους  στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Η αναγνώριση των  Διπλωμάτων του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι ισότιμη με αυτά των Δημοσίων ΙΕΚ.  Το Δίπλωμα  Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών του ιδιωτικού ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα  και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

Εξέλιξη Σπουδών

Μετά την αποφοίτησή του ο σπουδαστής του Ιδιωτικού ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, έχει  τις ακόλουθες προοπτικές εξέλιξης των σπουδών του:

Να συνεχίσει στο ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, αποκτώντας ένα δεύτερο δίπλωμα σε συναφή ειδικότητα της επιλογής του.

Να συνεχίσει  τις σπουδές του σε ιδιωτικά Κολλέγια στην Ελλάδα αλλά και σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Να παρακολουθήσει, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή ταχύρυθμα, επιμορφωτικά προγράμματα σπουδών, σεμινάρια ή μοναδικές πιστοποιήσεις στην ιδιωτική σχολή ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ προκειμένου να ενισχύσει  τις γνώσεις του  και να γίνει  πιο ανταγωνιστικός  στην αγορά εργασίας, όπως τη Διεθνή Πιστοποίηση στο χώρο του Ιατρικού Τουρισμού «Medical Tourism Facilitator».

 

Επαγγελματική Αποκατάσταση & Αρμοδιότητες:

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Γραμματέας Ανωτέρων και Ανώτατων Στελεχών» μπορούν να εργαστούν σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, όπως:

 • Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια κ.ά.)
 • Τράπεζες, Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση

Οι αρμοδιότητες του απόφοιτου της ειδικότητας «Γραμματέας Ανωτέρων και Ανώτατων Στελεχών» είναι:

 • Η σωστή και αποτελεσματική χρήση όλων των μηχανών γραφείου
 • Η υποδοχή και φιλοξενία των πελατών της επιχείρησης
 • Η αποτελεσματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών της επιχείρησης
 • Η σύνταξη, δακτυλογράφηση και διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Η σύνταξη, δακτυλογράφηση και διεκπεραίωση εκθέσεων, αναφορών και γενικότερα όλων των εντύπων που χρησιμοποιεί η εκάστοτε επιχείρηση
 • Η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
 • Η οργάνωση και προετοιμασία επαγγελματικών συναντήσεων, ταξιδιών, συνεντεύξεων κ.α.
 • Η μέριμνα για την ορθή λειτουργία του γραφείου (προμήθειες, καθαριότητα κλπ)

 

Γιατί επιλέγω το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

Αναγνωρίζει και σέβεται τις ανάγκες του σπουδαστή και τον προετοιμάζει κατάλληλα για μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

Ιδανικό μαθησιακό περιβάλλον – σύγχρονες υποδομές!

Πρωτοπόρο. Η 1η και Μοναδική ιδιωτική σχολή που μπορεί και εφαρμόζει 4ημερο εκπαιδευτικό ταξίδι Δωρεάν για τους σπουδαστές της. Η εκπαιδευτική χρονιά ξεκινά με Campus στη Σαντορίνη, σε ένα από τους πιο δημοφιλής τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, δίνοντας στους σπουδαστές μας το προνόμιο να γνωρίσουν τον κλάδο του τουρισμού από τα πρώτα τους κιόλας βήματα.

Βραβευμένο με το Αργυρό Βραβείο Καινοτομίας Tourism Awards 2016 στα Προγράμματα Εκπαίδευσης & Εξειδίκευσης, Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Καθηγητές με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στην ειδικότητα αλλά στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Έτσι τα μαθήματα γίνονται στηριζόμενα κυρίως στη μάθηση μέσα από την πράξη.

Συνεργασίες με αξιόπιστες επιχειρήσεις του κλάδου ώστε οι σπουδαστές να μπορούν  να επιλέξουν επιχείρηση για την πρακτική τους άσκηση.

Πιστοποιημένες Αίθουσες με σεβασμό στην ανάγκη του σπουδαστή να νοιώθει άνετα στο χώρο εκπαίδευσης.

Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή που συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της μάθησης χωρίς ο σπουδαστής να χρειάζεται ώρες θεωρητικής μελέτης στο σπίτι. 

Τα Εργαστηριακά μαθήματα,  μέσα από τις κορυφαίες συνεργασίες του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, πραγματοποιούνται σε πραγματικούς χώρους εργασίας, άρτια εξοπλισμένους ώστε οι σπουδαστές να αποκτούν πραγματική εμπειρία και εξοικείωση με το επάγγελμα. 

Προσωπικό έμπειρο ώστε να στηρίζει με φιλικότητα, αξιοπιστία και σεβασμό τους σπουδαστές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Συμμετοχή σε σεμινάρια που διευρύνουν τις γνώσεις και ενημερώνουν τους σπουδαστές για τις σύγχρονες τάσεις της ειδικότητας τους.

Εύκολη πρόσβαση,  στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο σταθμό μετρό του Αγ. Ιωάννη

Οι Εγκαταστάσεις και οι Αίθουσες  ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι προσβάσιμες και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

 

Κορυφαίες Συνεργασίες

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, έχοντας ως βασικό του στόχο την επιτυχημένη ένταξη των σπουδαστών του στην αγορά εργασίας, συνεργάζεται  με  αξιόπιστες  επιχειρήσεις και οργανισμούς .  Οι κορυφαίες συνεργασίες του ιδιωτικού ΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ εξασφαλίζουν στους σπουδαστές του την ομαλή ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης αλλά και την ευκαιρία εργασίας μετά την απόκτηση του Διπλώματος «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού».

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Το Δίπλωμα «Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών» χορηγείται μετά την επιτυχή αποφοίτηση των σπουδαστών.  Είναι Κρατικό, εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 – Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α), δίνοντας  έτσι  τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Επιπλέον, είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης του  ΙΕΚ  ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Για όλους του Υποψήφιους Σπουδαστές  χρειάζονται:

 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις) (αφορά Έλληνες Υπηκόους) ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) (αφορά  Αλλοδαπούς Υπηκόους με ελληνικό ή ξένο τίτλο σπουδών)
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας

Επιπλέον Δικαιολογητικά για  Αλλοδαπούς  Υπηκόους, με Ελληνικό Τίτλο Σπουδών:

 • Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της

Επιπλέον Δικαιολογητικά για Αλλοδαπούς Υπηκόους, με Ξένο Τίτλο Σπουδών:

 • Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, μεταφρασμένο από το υπουργείο Εξωτερικών, ισότιμο (τεχνολογικής κατεύθυνσης) και αντίστοιχο (θεωρητικής εκπαίδευσης) με το ελληνικό
 • Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

 

Δίδακτρα ΙΕΚ

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα των σπουδών στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη κάθε ανθρώπου, έχει προσαρμόσει τα Δίδακτρα όλων των Ειδικοτήτων του σε επίπεδα στα οποία όλοι οι σπουδαστές του να μπορούν να ανταποκριθούν.

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ εφαρμόζει  πολιτικές Επιδοτήσεων και Υποτροφιών για να στηρίξει  τους σπουδαστές του.

Τα προσιτά Δίδακτρα του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ συνδυάζονται απόλυτα με την  υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που παρέχει, γιατί ο στόχος του παραμένει ένας: η Άριστη Επαγγελματική Αποκατάσταση των Σπουδαστών του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δίδακτρα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9029780 ή να μας επισκεφτείτε στο Νέο Κόσμο, Κασομούλη 108, πρώτος όροφος, ακριβώς δίπλα στη στάση Μετρό «Αγ. Ιωάννης».

 

 

Για να μάθεις όλα τα Μοναδικά Προνόμια που μπορείς να εξασφαλίσεις ως σπουδαστής του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ μπορείς να
· Επικοινωνήσεις μαζί μας τηλεφωνικώς στο 210 9029780
· Να μας επισκεφτείς Κασομούλη 108, Αθήνα, δίπλα στο μετρό Αγ. Ιωάννη
· Να μας στείλεις φόρμα επικοινωνίας ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου

Ονοματεπώνυμο (*)

Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

   Αποδέχομαι τα στοιχεία μου να διατηρηθούν από τη Νέα Γνώση. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων