Βασικά Θέματα Οργάνωσης Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Κινδύνων

Βασικά Θέματα Οργάνωσης Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Κινδύνων

Χρηματοοικονομικά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
16 ώρες

Περιγραφή

Στις σύγχρονες και αναπτυσσόμενες Εταιρείες και Ομίλους, η σημασία του εντοπισμού των κινδύνων (πιστωτικός, επιτοκιακός, ρευστότητας, λειτουργικός) ενεργοποιεί την ανάγκη της Διάγνωσης, Αξιολόγησης και τελικά της Διαχείρισης. Η Διαχείριση των Κινδύνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός επαρκούς και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Μάλιστα η πρόσφατη   διεθνή κρίση, στα πλαίσια της θωράκισης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των εταιριών κατέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη για ορθή και έγκαιρη αποτίμηση των κινδύνων, αποτελεσματική διαχείριση μέσα από πλήρως καταγεγραμμένους κανόνες και πολιτικές καθώς και για σωστή χρήση υποδειγμάτων αξιολόγησης σε όλα τα ήδη των κινδύνων ενός Ομίλου. Το σεμινάριο θα μπορούσε να προετοιμάσει το «έδαφος» σε μια εταιρία ή Όμιλο για την σύγχρονη οργάνωση και σταδιακή λειτουργία ανεξάρτητης Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, με τακτές και σαφείς αναφορές προς την ανώτερη Διοίκηση.

Στόχος

Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων από τους συμμετέχοντες αναφορικά με τα είδη κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση / Όμιλος, τόσο κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων, όσο και κατά την διάρκεια σχεδιασμού επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και προϋπολογισμού, των ενεργητικών και των παθητικών στοιχείων. Κατανόηση από τους συμμετέχοντες των βασικών μεθόδων για την μέτρηση-ποσοτικοποίηση του/των κινδύνων (μοντέλα). Την εμπέδωση/επεξεργασία των πληροφοριών που είναι απαραίτητες, ώστε να καταστεί δυνατή η ποσοτικοποίηση των αναλαμβανομένων κινδύνων. Τέλος την ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνων στην διαδικασία τιμολόγησης και λήψη αποφάσεων της επιχείρησης.

Συνοπτική Παρουσίαση

Θεματολογία

  • Επαρκές και αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και ο ρόλος της Διαχείρισης των Κινδύνων
  • Αναλυτική παρουσίαση της έννοιας του κινδύνου (επιτοκιακός-πιστωτικός –λειτουργικός-διαχείρισης αποθεμάτων) καθώς και των κύριων κατηγοριών αυτού που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια και κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παραδείγματα/εφαρμογές.
  • Ανάλυση/ ανάπτυξη μεθοδολογίας επεξεργασίας δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές με σκοπό την ποσοτικοποίηση και ενσωμάτωση του κινδύνου στις αποφάσεις κατά τα στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Μεθοδολογία stress testing. Συστήματα υποστήριξης, μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων. Είδη αναφορών προς την ανώτερη και ανώτατη διοίκηση.
  • Ανάλυση της οργανωτικής δομής και των γραμμών αναφοράς της επιχείρησης με την συμμετοχή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων.
  • Τρόποι να συμπεριληφθεί η ανάλυση κινδύνων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τιμολόγησης.

Απευθύνεται

Το σεμινάριο είναι προσαρμοσμένο στα αντικείμενα της εταιρείας ή του Ομίλου και απευθύνεται σε στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, στους λειτουργούς που ασχολούνται με το marketing, την προώθηση των πωλήσεων και την διαχείριση των Αποθεμάτων και Προμηθειών της εταιρείας.

Για να μάθεις όλα τα Μοναδικά Προνόμια που μπορείς να εξασφαλίσεις ως σπουδαστής του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ μπορείς να
· Επικοινωνήσεις μαζί μας τηλεφωνικώς στο 210 9029780
· Να μας επισκεφτείς Κασομούλη 108, Αθήνα, δίπλα στο μετρό Αγ. Ιωάννη
· Να μας στείλεις φόρμα επικοινωνίας ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου

Ονοματεπώνυμο (*)

Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

   Αποδέχομαι τα στοιχεία μου να διατηρηθούν από τη Νέα Γνώση. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων