Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων

Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων

Περιγραφή

Το σεμινάριο για την Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων έχει σχεδιαστεί για να παράσχει άμεσα εφαρμόσιμη γνώση για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως απασχόλησης, φύλου ή ηλικίας. Στοχεύει στην αυτοβελτίωση σε οποιονδήποτε τομέα κι αν δραστηριοποιείται ο κάθε άνθρωπος.

Στόχος

Το σεμινάριο για την Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων στοχεύει στην αυτοβελτίωση σε όποιο τομέα και αν δραστηριοποιείται ο κάθε άνθρωπος. Έχει σχεδιασθεί με καινοτόμο τρόπο για να ταιριάζει σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος, φύλου και αντικειμένου ενασχόλησης. Ακόμα μπορεί να βοηθήσει και ανθρώπους που δεν εργάζονται.

Συνοπτική Παρουσίαση

Οι Θεματικές Ενότητες του σεμιναρίου είναι:

  • Διαχείριση χρόνου
  • Διαχείριση άγχους
  • Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων
  • Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αυτοπεποίθησης
  • Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Προσωπικής Ποιότητας στην ζωή μας
  • Σχεδιασμός και Προγραμματισμός για επίτευξη Προσωπικών Στόχων
  • Παρουσίαση σε μικρά και μεγάλα ακροατήρια
  • Διαπραγματευτικές Ικανότητες

Απευθύνεται

Η εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων – Προσωπικής Βελτίωσης απευθύνεται τόσο σε σπουδαστές, φοιτητές ή επαγγελματίες από κάθε τομέα, όσο και σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών) όλων των βαθμίδων με σκοπό την παροχή των πρακτικών γνώσεων για να μπορέσει ο καθένας με πρακτικές συμβουλές και την κατάλληλη εκπαίδευση να επιτύχει την προσωπική αλλά και επαγγελματική του βελτίωση, ανεξάρτητα του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται.

Ονοματεπώνυμο (*)

Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Περιοχή (*)

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

   Αποδέχομαι τα στοιχεία μου να διατηρηθούν από τη Νέα Γνώση, καθώς και να επικοινωνήσει μαζί μου η Νέα Γνώση και οι συνεργάτες της είτε με τηλεφωνική κλήση, είτε με άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Γνωρίζω ότι διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.