Η Γνώση δεν είναι απλά Δύναμη, είναι η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΥΝΑΜΗ!

 

Οπλίσουμε με Δύναμη Τώρα  … μπες στην Κλήρωση και Κέρδισε!

Το ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, εξειδικευμένο στα τουριστικά επαγγέλματα, στον κλάδο με τις περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές σε Ελλάδα & Παγκοσμίως, κληρώνει σε 3 τυχερούς μοναδικά εκπαιδευτικά δώραμοναδικά εφόδια για την προσωπική τους εξέλιξη!

1 τυχερός θα κερδίσει 1 ετήσια Υποτροφία Σπουδών στο ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

1 τυχερός θα κερδίσει online μαθήματα  Πληροφορικής στις 3 ενότητες (Internet, Word,Excel)*

1 τυχερός θα κερδίσει online ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων Αγγλικά Ενηλίκων

 

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε!

Νικητές είναι οι:

1 ετήσια Υποτροφία Σπουδών

Γιώτα Μπάστα

Μαθήματα Αγγλικών

Στέλλα Παριάρου

Μαθήματα Πληροφορικής

Σοφία Κραββαρίτη

Συγχαρητήρια!

Όροι συμμετοχής Διαγωνισμού Εκπαιδευτικά Δώρα για 3 νικητές (1 ετήσια Υποτροφία Σπουδών στο ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, 1 πρόγραμμα online μαθήματα για πιστοποίηση πληροφορικής 1 πρόγραμμα  online μαθήματα αγγλικών)

 

  1. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι: 1 ετήσια Υποτροφία Σπουδών στο ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, 1 πρόγραμμα online μαθήματα για πιστοποίηση πληροφορικής 1 πρόγραμμα online μαθήματα αγγλικών
  2. Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 14/5/2018 έως 25/6/2018.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας 18 χρονών και άνω.
  4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων πρέπει να συμπληρώσει το email του στην σελίδα Διαγωνισμού του ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ https://iekneagnosi.edu.gr/diagonismos-ekpedeftika-dora-iek-nea-gnosi-tourism-experts/
  5. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 26/6/2018 στις 12:00 π.μ. μέσω της πλατφόρμας .
  6. Οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα στο email που χρησιμοποίησαν κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους. Επίσης τα ονόματά τους θα δημοσιευθούν  στη σελίδα με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού του ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές.
  7. Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχθούν το δώρο μέχρι  10/7/2018. Σε περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με τους νικητές καταστεί αδύνατη, ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την αποδοχή του δώρου, το δικαίωμα αποδοχής του δώρου αυτόματα χάνεται  και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, οι διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση επικοινωνώντας με τον επόμενο σε σειρά επιλαχόντα κατά απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα με την σειρά που κληρώθηκαν.
  8. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.
  9. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης των στοιχείων του σε Αρχείο από την διοργανώτρια εταιρεία για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή του σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο. Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημοσίευση υλικού στην ιστοσελίδα της, στη σελίδα της στο Facebook ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση του δώρου στο νικητή και η δημοσίευση του ονόματός του σε αυτά.
  10. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει τα δώρα του διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε. Όποιες μεταβολές κριθούν σκόπιμες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας.

11.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής.