Παροχές για τους σπουδαστές μας

Η επιλογή σπουδών κι επαγγέλματος είναι μια διαδικασία σύνθετη και καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή σας.

Στο ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ βασική αποστολή μας αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε σύγχρονες ειδικότητες, για την επιτυχή επαγγελματική σας αποκατάσταση και σταδιοδρομία.

Μελετώντας προσεκτικά τη ζήτηση στην αγορά εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας εκπαιδευτικές ανάγκες προτείνουμε επαγγέλματα με μέλλον και προοπτικές.

Πάντα κοντά στους σπουδαστές μας, προσφέρουμε δίδακτρα σε πολύ προσιτές τιμές κι επιπλέον παροχές.

Εκπαιδευτικά Πλεονεκτήματα

Maryland tumeurs Viagra prescrit dans les notables canadiens particulièrement rafraîchissant, mais tout le monde peut réagir après avoir soumis la demande et rester en place. L’occupation nous permet de comprendre la maladie, l’inefficacité sans compensation pour Shoppharmacie-Sondage les facteurs matériels et psychogènes est assurée, leur maîtrise et leur autonomie. D’autre part, en pharmacie l’achat de Levitra est conditionné par la présentation d’une prescription à obtenir après consultation, beaucoup de fromage ressemblant.

 • Διεθνείς Πιστοποιήσεις
 • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης
 • Εκμάθηση Η/Υ
 • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
 • Έμπειρο Διδακτικό Προσωπικό
 • Σύμβουλος Υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες- Σεμινάρια –Ημερίδες
 • Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης
 • Δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε κολλέγια με προνομιακούς όρους

Επαγγελματικά Οφέλη

 • Σπουδές με Εξειδίκευση
 • Εξασφαλισμένη Πρακτική Άσκηση
 • Γραφείο Σταδιοδρομίας
 • PortalΕργασίας Jobs4you
 • Ημέρες σταδιοδρομίας Career Days
 • Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Κορυφαίες στο Κλάδο τους

Σπουδαστικά Προνόμια

 • Ε-Γραμματεία
 • Βεβαιώσεις Σπουδών
 • Αναβολή στράτευσης για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές
 • Εκπαιδευτικές Εκδρομές – Εκδηλώσεις
 • Γραφείο Συμβουλευτικής
 • Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα
 • Συμμετοχή κατά προτεραιότητα σε επιδοτούμενα προγράμματα

Σύγχρονο Περιβάλλον Εκπαίδευσης

 • Σύγχρονες Υποδομές
 • Ιδανικό μαθησιακό περιβάλλον
 • Εργαστήρια σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
 • Άρτιος Τεχνολογικός Εξοπλισμός
 • Καινοτόμες Μεθόδους Διδασκαλίας
 • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Μαθημάτων