Το δίπλωμα του ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι αναγνωρισμένο;

Το ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ έχει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας. Οι Απόφοιτοι του ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ λαμβάνουν με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια αποκτούν κρατικό δίπλωμα με άμεση αναγνώριση στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα, μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης σπουδών.

Το δίπλωμα που θα πάρω μου δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε διαγωνισμούς του Δημοσίου;

Με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος οι απόφοιτοι κατοχυρώνουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, αναγνωρίζονται από την αγορά εργασίας ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες και κατ’ επέκταση αποκτούν άριστες προοπτικές εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, σήμερα που οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ, οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ γίνονται δεκτοί στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (Π.Δ. 50/27-2-2001, ΦΕΚ 39/ τ. Α΄/ 5-3-2001). Το δίπλωμα παρέχει 150 μόρια στους πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που θα συμμετάσχει.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση;

Η πλειοψηφία των ειδικοτήτων αφορούν σε κύκλο σπουδών 2 ετών, ο οποίος χωρίζεται σε 4 εκπαιδευτικά εξάμηνα.

Ποια είναι η διάρκεια του σπουδαστικού έτους;

Το σπουδαστικό έτος ξεκινάει στα μέσα Οκτωβρίου και διαρκεί περίπου μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Πού μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου;

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιδιωτικά Κολλέγια στην Ελλάδα και σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ παρέχει αναβολή στράτευσης για τις σπουδές μου;

Το ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι αναγνωρισμένο από το κράτος και παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές που το επιθυμούν να παραλάβουν κατόπιν αίτησης τους το απαραίτητο πιστοποιητικό στρατολογίας.

Υπάρχει δυνατότητα εύρεσης κατοικίας;

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος σπουδαστής χρειάζεται βοήθεια για την εύρεση κατοικίας, λόγω μετακίνησης από άλλη πόλη για την πραγματοποίηση των σπουδών του, σύμβουλος υποστήριξης από το ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ θα τον βοηθήσει για θέματα που αφορούν στην αναζήτηση κατοικίας.