ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ένα πολύ ενδιαφέρον διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Antiquity once and now: Importance, role and heritage through  centuries, 11th International Conference» που οργανώθηκε από την Serbian Society for Ancient Studies έλαβε χώρα μεταξύ 16-18 Δεκεμβρίου στο Βελιγράδι. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της σημασίας της αρχαίας κληρονομιάς διαμέσου των αιώνων, ενώ συμμετείχαν επιστήμονες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (ανθρωπιστικές και θετικές επιστήμες).

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον επιστημονικό συνεργάτη και πρώτο συγγραφέα του άρθρου Δρ Κωνσταντίνο Καλαχάνη, ο οποίος με τον Αν. Καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Στράτο Θεοδοσίου  και τον αστροφυσικό Milan Dimitrijevic από το Astronomical Observatory of Belgrade. Το αντικείμενο της μελέτης ήταν «Η κριτική του Ιωάννη Φιλοπόνου στην θεωρία του Αιθέρα και οι αντιλήψεις του για την κίνηση των ουρανίων σωμάτων». Στην εισήγηση παρουσιάστηκαν οι αστρονομικές απόψεις του Ιωάννη Φιλοπόνου (490-570), ενός από τους μεγαλύτερους διανοητές της Βυζαντινής περιόδου, καθώς και η κριτική του στον Αριστοτέλη για το ζήτημα του αιθέρα. Μέσω της μελέτης αυτής δείχνεται  η συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού και κατά την Βυζαντινή περίοδο, όπου οι Χριστιανοί λόγιοι μελετούσαν επισταμένως την αρχαία παράδοση.

Οι σπουδαστές του Τμήματος «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού»  στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό» θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες πτυχές της ακαδημαϊκής έρευνας, εμπλουτίζοντας με αυτό τον τρόπο το γνωστικό τους υπόβαθρο.

Το πλήρες κείμενο της έρευνας  θα δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Classical Studies Matica Srpska

http://www.maticasrpska.org.rs/en/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-klasicne-studije/