Συνεργασία του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ με την Εταιρεία Orientum

 

Το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ σε συνεργασία με την εταιρεία Orientum, η οποία στηρίζει μαθητές και φοιτητές να επιλέξουν σωστά τις σπουδές τους και το επάγγελμά τους με τη  χρήση έγκυρων επιστημονικών ψυχομετρικών εργαλείων, προσέφεραν μια σημαντική ευκαιρία στους σπουδαστές του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ.

Οι σπουδαστές μας, στα πλαίσια των ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης, συμμετείχαν δωρεάν στη δράση Στάθμισης του Εργαλείου Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού.

To Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού της Orientum δημιουργήθηκε με στόχο να μετράει την Αριθμητική Ικανότητα ενός ατόμου, στο πλαίσιο της θεωρίας του Spearman (1927) για τη νοημοσύνη. Το τεστ ζητά από το άτομο / εξεταζόμενο να ερμηνεύσει τις αριθμητικές πληροφορίες που του παρέχονται και στη συνέχεια να εφαρμόσει την κατάλληλη λογική για να μπορέσει να απαντήσει στην κάθε ερώτηση.

Ουσιαστικά, το άτομο πρέπει να βρει τον τρόπο που θα απαντήσει στην ερώτηση, και στη συνέχεια να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Το ποσοστό ικανότητας αριθμητικού συλλογισμού για ένα άτομο, προκύπτει από την σύγκριση της επίδοσης αυτού του ατόμου, σε σχέση με την επίδοση του γενικού πληθυσμού ίδιων χαρακτηριστικών με το άτομο (φύλο, ηλικία, κ.ά.). Μετρά, δηλαδή, το συλλογισμό του ατόμου μέσα από την κατανόηση αριθμητικών πληροφοριών και την εφαρμογή απλών μαθηματικών πράξεων

Υπεύθυνος ανάπτυξης του ερωτηματολογίου είναι ο Δρ. Ιωάννης Τσαούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για κάθε τεστ που συμπληρώνεται ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ, η Orientum δίνει 1 ευρώ στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας – Ορφανοτροφείο Θηλέων που βρίσκεται στον Πειραιά.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ πάντα αρωγός σε προσπάθειες προσφοράς και εθελοντισμού στήριξε δυναμικά την πρωτοβουλία της εταιρείας Orientum.